Przedstawiam sprawozdania finansowe za 2018 rok w formie załączników:

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7